fbpx

CONCEPT DESIGN

THE CIVILIZE

ในบ้านหนึ่งหลัง มีอะไรบ้าง?

มีความรัก มีความเข้าใจ และความสนุกสนาน

ในสำนักงาน มีอะไรบ้าง?

มีความรักในองค์กร มีความเข้าใจในทีมงาน และมีความสนุกสนานในงานที่ทำ

ทั้งบ้านและสำนักงาน มีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน แล้วทำไมมันถึงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้

เราไม่ได้ขายบ้านหรือสำนักงาน แต่เราขาย

“ความสมดุลย์ ของชีวิต”

EXTERIOR

EXTERIOR Complete Construction

INTERIOR

INTERIOR Complete Construction

REGISTER

COPYRIGHT © THE CIVILIZE 2018 ALL RIGHT RESERVED