ความคืบหน้าของโครงการ

THE CIVILIZE PHASE1: สตรีวิทยา 2 ซอย 10 แยก 3 เขตลาดพร้าว

THE CIVILIZE PHASE2: นาคนิวาส 48 แยก 7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว