ทำไมโฉนดลอย และเลขที่บ้านถึงสำคัญ – ความรู้รอบบ้าน

You are currently viewing ทำไมโฉนดลอย และเลขที่บ้านถึงสำคัญ – ความรู้รอบบ้าน
ทำไมโฉนดลอย และเลขที่บ้านถึงสำคัญ

ทำไมโฉนดลอย และเลขที่บ้านถึงสำคัญ

โฉนดลอยคืออะไร และ ทำไมโฉนดลอย และเลขที่บ้านถึงสำคัญ
โฉนดลอยคือ ที่ดินปลอดภาระหนี้ ไม่ได้ติดอยู่ในธนาคาร มีลายเซ็นแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ ด้านหลังโฉนด

เพราะโฉนดลอย พร้อมกับออกเลขที่บ้านแล้ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ในฐานะของผู้ขาย ที่ เตรียมไว้ให้ผู้ซื้อ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือ ผู้ขาย สามารถส่งเอกสาร โฉนด ให้ธนาคารประเมิน ได้ในทันที แล้วนั้นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งใน โครงการหมู่บ้านจัดสรรมีหลายโครงการ ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ เนื่องจากเข้าโครงการจัด สรร เมื่อไม่สามารถออกโฉนดได้ ก็ไม่สามารถเอาโฉนดมาให้ธนาคารประเมินราคา ในการกู้ เพื่อซื้อบ้านได้ เมื่อไม่สามารถประเมินราคาบ้านได้ ผู้ซื้อ ก็ไม่รู้ว่า ราคาที่ซื้อขายถูกหรือแพ งกันแน่ และไม่สามารถรู้ได้ว่า ตัวเองจะพูดได้เท่าไหร่ จากบ้านที่ซื้อ ความไม่แน่นอนแบบนี้ อาจจะทำให้เกิด การเสียเปรียบ หรือการเอาเปรียบ จากโครงการหมู่บ้านต่างๆได้

ดังนั้น บางโครงการ ที่เป็นโครงการขนาดเล็ก แต่มีโฉนดพร้อมแล้ว ออกบ้านเลขที่ให้เรียบร้อย แล้ว สามารถยื่นประเมินราคาได้ในทันที แสดงให้เห็นถึงความไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภค ในฐานะผู้ซื้อ เนื่องจาก ผู้ขาย ยอมลงทุนให้ก่อน เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความสบายใจ จะมีกี่โครงการ ในกรุงเทพมหานคร ที่กล้าทำแบบนี้

เช็ค การโอนลอยที่ดินได้ที่ลิ้งก์นี้

https://guru.sanook.com/19260/

Leave a Reply