สิ่งที่ควรรู้ในการ รีโนเวท บ้าน

You are currently viewing สิ่งที่ควรรู้ในการ รีโนเวท บ้าน

รีโนเวท บ้าน เป็นคำที่ใครหลายๆคน คุ้นเคยหรือความหมายที่ว่า การต่อเติม ตกแต่ง เปลี่ยนแปลงบ้าน เขาว่ากันว่าจะปลูกบ้านก็ต้องตามใจผู้อยู่ ทว่าความชื่นชอบ และการใช้งานของผู้อยู่ ที่ว่านั้นย่อมเปลี่ยนไปตามอายุ และสถานการณ์ สมัยวัยรุ่นก็อาจจะนึกถึงอยากทาสีห้องใหม่ หรือติดโปสเตอร์ ซึ่งอาจไม่มีปัจจัยให้คำนึงถึงมากนัก นอกจากความพอใจของเราเอง แต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่และต้องการจะ รีโนเวท หรือปรับปรุงส่วนต่างๆของบ้านในสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น ก็จะต้องคำนึงถึงและศึกษาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

อย่างแรกก็คือ การพิจารณารูปแบบอาคารเดิม จะให้ผู้เเชี่ยวชาญช่วยพิจารณาโครงสร้างของบ้านเรา ว่ารองรับส่วนต่อเติม หรือ รีโนเวท ได้หรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะพังลงมาหรือเปล่า ข้อนี้หากไม่แน่ใจเต็มร้อย ก็สามารถเสาะหาคำแนะนำจากวิศวกรโยธา เพื่อความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ให้ชัดก่อน รีโนเวท บ้าน คือเรื่องของกฎหมายอาคาร การดัดแปลงอาคารส่วนใหญ่ต้องได้รับคำอนุญาต จากเจ้าพนักงานทั้งนั้น เว้นแต่บางอย่างซึ่งทางกฎหมายไม่ถือเป็นการดัดแปลงได้แก่

1 การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุขนาดจำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม ที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (เช่นเสาไม้ที่บ้านถูกเปลี่ยนเป็นเสาไม้ต้นใหม่)

2 การเปลี่ยนแปลงใดใด ที่ไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างของตัวบ้าน และไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง เกินร้อยละสิบ (เช่นเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเป็นไม้ปาเก้)

3 การเปลี่ยนแปลงการต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบรูปทรง สัดส่วนน้ำหนักเนื้อที่ของส่วนต่างๆ โดยมีข้อจำกัดเหมือนข้อแรก คือต้องไม่ยุ่งกับโครงสร้างและห้องน้ำหนักไม่เกินร้อยละสิบ

4. การลด หรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลง หรือมากขึ้น รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตรโดยไม่ลด หรือเพิ่มจำนวนเสา หรือคาน

5.การลดหรือขยาย เนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้น รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลด หรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

เมื่อทุกอย่างที่ว่ามาข้างต้นถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตระเตรียมคนในบ้าน และเพื่อนบ้านให้พร้อมกับการ รีโนเวท ดังกล่าว หากมีเสียงดัง หรือเสียงอันที่เป็นรบกวนใดๆ ก็ต้องแจ้งเพื่อนบ้าน และคนในบ้านให้พร้อมรับมือ กับความไม่สะดวกอันเกิดจากการก่อสร้าง หรือด้วยว่าจะมีระยะเวลายาวนานแค่ไหน เพื่อที่ทุกคนจะได้รับทราบเข้าใจ และเตรียมตัวกับความลำบากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของการก่อสร้าง ด้วยพยายามให้การ รีโนเวท บ้านของคุณมีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยที่สุด


Warning: Undefined array key "theme_support" in /srv/users/sexylink/apps/thecivilize/public/wp-content/plugins/sassy-social-share/includes/class-sassy-social-share-widgets.php on line 313

Leave a Reply