ประวัติการชำหนี้เสีย ติดแบล็คลิส กู้ได้หรือไม่

You are currently viewing ประวัติการชำหนี้เสีย ติดแบล็คลิส กู้ได้หรือไม่

ในการบันทึกยอดหนี้(เครดิต) ของเครดิตบูโร จะไม่ได้บันทึกว่า “ใครติดแบล็คลิส” แต่ธนาคารจะนำข้อมูลหรือสถานะหนี้ หรือ ประวัติการชำระหนี้สินที่ผ่านมาประกอบพิจารณาอนุมติวงเงินสินเชื่อ

คำถามต่อมาซึ่งเป็นคำถามยอดฮิต “ติดแบล็คลิส กู้ได้ไหม” ขอตอบว่า “ถ้าเป็นยอดหนี้ที่สามารถชี้แจงได้” ไม่ได้เกิดจากความสะเพร่าการของบริหารเงินของเรา ธนาคารบางแห่งก็อนุมัติวงเงินให้

ยกตัวอย่าง รถยนต์หาย แต่มีประกัน เพราะระบบการเคลมประกันกรณีรถยนต์หายบางครั้งใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ได้ แต่ถ้าแสดงให้เห็นว่าเรามีประกันและสามารถนำเงินที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกันภัยมาปิดยอดหนี้สินเชื่อรถยนต์ ก็ทำให้เราสามารถปิดบัญชีหนี้ได้ ดังนั้น ท่านสามารถนำเหตุผลมาชี้แจงกับทางธนาคารได้

แต่ถ้าเป็นกรณีที่เรา เกิดขึ้นบัญชีว่าสถานะทางการเงินไม่ดี เพราะเกิดจากวินัยในการบริหารเงินที่ไม่ดีของท่านเอง ก็คงจะเป็นไปได้ยากในการที่จะขอให้ทางธนาคารขอสินเชื่อ โดยจะขอยกตัวอย่างง่ายๆที่พบเจอได้เป็นประจำ สมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งต้องการที่จะมาขอยืมเงินของเรา และเพื่อนคนนั้นมีประวัติการยืมเงินคนอื่นๆ แล้วไม่เคยคืน เราจะอยากให้เพื่อนคนนี้ยืมเงินหรือไม่???

Leave a Reply