ทำไมธุรกิจ ประเภท SME ถึงเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน

You are currently viewing ทำไมธุรกิจ ประเภท SME ถึงเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน
ทำไมธุรกิจ ประเภท SME ถึงเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน

SME ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ นื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น

การจำแนกประเภทของ SMEs โดยใช้เกณฑ์จากจำนวนการจ้างงาน สามารถจำแนกได้ดังนี้

1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน
2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน
3) การค้า
3.1 ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 50 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน
3.2 ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน

ธุรกิจ SME เพิ่มมากขึ้นดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเทียบกับกระแสเศรษฐกิจช่วงนี้ ในทุกๆธุรกิจ จะเกิดคู่แข่งหน้าใหม่ขึ้นมาเสมอ สืบเนื่องมาจาก โลกอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน พ่อค้าคนกลาง หรือ ตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อกับ โรงงานขนาดใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้น

พ่อค้าคนกลาง หรือ ตัวแทนจำหน่าย แทบจะไม่จำเป็น ต้องมีสต๊อกสินค้า หรือโกดังสินค้า เพียงแค่มีทีมงานที่เก่ง มีความสามารถทางด้านการตลาด มีทักษะการขายที่ดี ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ ไม่ได้เป็นต้นทุนด้านสินค้า แต่เป็นต้นทุน ด้านความสามารถคน และสร้างความน่าเชื่อถือ ของในแบรนด์นั้นๆ 

ดังนั้น ระบบการแข่งขันในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป จากการแข่งขันที่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว กลับกลายเป็น ต้องแข่งขันด้วยความสามารถของผู้ขาย แข่งขันด้วยไอเดียใหม่ๆ แข่งขันในงานออกแบบ และแข่งขันในการให้ความรู้แก่ผู้ซื้อ และนั่นจึงทำให้องค์กร มีจำนวนคนไม่มาก เพื่อลดอัตราต้นทุนของสินค้า และลดอัตราต้นทุนของหน้าร้าน

ธุรกิจมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น แต่ขนาดองค์กรเล็กลง ด้วยขนาดองค์กรที่ไม่ใหญ่ จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านวิธีการทำงาน ผ่านสถานที่ที่ตั้งองค์กร หรือแม้กระทั้งรูปแบบหน้าตาของสถานที่ ดูมีรสนิยมเดินทางไปมาสะดวก และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการเข้ามาทำงานในองค์กร ในสถานที่นั้นๆ

เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินด้วยตัวเองอย่างมันคง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกัน สถานที่และทำเลที่ตั้งของธุรกิจจึงสำคัญไม่แพ้กัน


Warning: Undefined array key "theme_support" in /srv/users/sexylink/apps/thecivilize/public/wp-content/plugins/sassy-social-share/includes/class-sassy-social-share-widgets.php on line 313