การออกแบบวางฟังค์ชั่นของพื้นที่ซักผ้าและตากผ้า

You are currently viewing การออกแบบวางฟังค์ชั่นของพื้นที่ซักผ้าและตากผ้า

การออกแบบ พื้นที่ซักล้างในปัจจุบันของคนเมือง ทั้งคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัย หรือคนที่อยูcondo ซึ่งมีพื้นที่จำกัด ส่วนใหญ่ โครงการหมู่บ้าน จัดเตรียมพื้นที่ซักผ้าตากผ้า ว้ห้ที่หลับ้ข้บ้ บริเวณชั้นล่าง 

การออกแบบ พื้นที่ซักผ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเตรียมท่อน้ำไปที่หลังบ้าน หรือข้างบ้าน นั้น โดยความเข้าใจ ก็จะมีความเมาะสมกับ การใช้งาน นื่ากต้อม่ห้ คนข้างนอกบ้านมองเห็น แต่ด้วยส่วนใหญ่ เราก็จะเห็นบริเวณซักผ้า ที่อยู่หลังบ้าน ไม่มีหลังคาคลุม เป็นพื้นที่โล่ง มีลั๊กไกัน้ำว้ห้ และมีพื้นที่ไม่มาก ซึ่งขัดต่อ วิธีการทำงานซักผ้าในปัจจุบัน ที่ต้องใช้พื้นที่ และความร่มรื่นในการทำงาน

พื้นที่ตากผ้า งกาทั่ ไม่ค่อยได้คำนึง ถึงพื้นที่ตากผ้า ว้ห้ใริบ้ รืถ้มีพื้ที่ว้ห้ใบริเวณบ้าน ก็จะอยู่หลังบ้านชั้นล่าง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ กผ้ลับ้ม่ดด นื่กโงกามู่บ้ส่วนใหญ่ หลังบ้านติดกัน ทำให้ความสูงของบ้าน บังส่วนที่จะต้องส่อง ถึงบริเวณที่ต้องตากผ้า เราจะเห็นจำนวนมาก ที่เป็นทาวส์เฮ้า บ้านเดี่ยว 50 ตารางวา บ้านแฝด ต้อาผ้าออกมกหน้บ้ทำให้เกิดการขัดแย้งในการใช้งานอย่างชัดเจน การใช้งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดชัดเจนคือ พื้นที่ซักผ้า ต้องเชื่อมกับพื้นที่ตากผ้า และมีแดดส่อถึงในช่วงบ่าย ซึ่งสิ่งนี้คือข้อจำกัด ของพื้นที่บริเวณบ้านในเมือง

ดังนั้น การออกแบบ เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้พื้นที่ในเมือง ที่มีขนาดเล็ก แต่สามารถ ใช้งานบริเวณซักผ้า ที่อยู่ในร่ม และบริเวณตากผ้า ที่ถโดดด้ ก็คือการ ทำบริเวณซักผ้า ให้อยู่ที่สูง หรือชั้นบนสุดของบ้าน ห้อยู่ด้านหลังบ้าน พร้อมกับมีบริเวณระเบียงตากผ้า ที่ยื่นออกไป ต่อจากบริเวณซักผ้า ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วนั้น ห้องซักผ้าที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน จะอยู่ในที่ร่ และมีพื้นที่การทำงาน รวมไปถึง ถเดิกผ้ที่ลับ้ด้ในทันที และเมื่อที่ตากผ้าอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน ก็ถทำห้โดดด้

วิธีคิดต้องมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการใช้งาน ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์สูงสุดของภายในบ้าน


Warning: Undefined array key "theme_support" in /srv/users/sexylink/apps/thecivilize/public/wp-content/plugins/sassy-social-share/includes/class-sassy-social-share-widgets.php on line 313

Leave a Reply