Brand vs Quality ของการทำอสังหา

You are currently viewing Brand vs Quality ของการทำอสังหา

Brand (แบรนด์) และ คุณภาพ ของสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญ  ถ้าเรานึกจะซื้อบ้าน คอนโด คงมีไม่กี่โครงการที่เราสามารถนึกชื่อสินค้า หรือ แบรนด์ หรือ คนที่เป็น Developer เพราะการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ และใช้เวลานาน กว่าจะติดตลาด  

แต่ด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้าต่างๆแพงขึ้น รวมถึงราคาที่ดินก็แพงขึ้นตาม โดยที่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มีข้อจำกัดของจำนวนพื้นที่ ทำให้มีขนาดเล็กลง แต่ต้องใช้งานได้มากขึ้น การแข่งขันด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านความสะดวกสบาย และด้านทำเลการจราจร จึงเป็นส่วนสำคัญของการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเมือง

ส่วนใหญ่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ มักจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ของโครงการ มากกว่าการมุ่งเป้าไปที่คุณภาพของงานสร้าง งบประมาณที่ ต้องใช้จำนวนมากในการทำการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ แบรนด์ ของโครงการ จึงกลายเป็นต้นทุนหลัก ที่ทำให้ ราคาในการขายสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะ ตลาดที่อยู่อาศัย และโฮมออฟฟิศ ยังคงเป็นที่ต้องการ ของชีวิตคนเมือง อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับกลาง ถึงระดับสูงมาก ยังคงต้องการ อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นลักษณะของที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้โดยการมีโฉนดเป็นของตัวเอง มากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่จ่ายเงินจำนวนไม่สูงมาก เช่น การซื้อห้องชุด หรือเราเรียกว่า Condo ซึ่งไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของโฉนดได้แต่เพียงผู้เดียว

ดังนั้น การแข่งขัน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำโครงการ จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไปในด้านของการสร้างภาพลักษณ์ และ Brand ของโครงการ คงมีไม่กี่โครงการ ที่เน้นการพัฒนา คุณภาพงานก่อสร้าง คุณภาพงานออกแบบ คุณภาพวัสดุก่อสร้าง คุณภาพทีมงาน คุณภาพของผู้รับเหมา คุณภาพความใส่ใจของผู้บริหาร 

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อใช้เป็นร้านค้า หรือเพื่อใช้เป็นสำนักงาน (โฮมออฟฟิศ) จึงทำให้ โครงการที่เน้นคุณภาพต่างๆเหล่านี้ อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก กันมากนัก เพราะเนื่องมาจาก โครงการที่เน้นคุณภาพต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้มุ่งไปที่การสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างแบรนด์อย่างเดียว 

ยังคงมีโครงการที่ดีๆอีกหลายโครงการ ที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าเป็นหลัก ให้ความใส่ใจกับงานสร้างเป็นหลักไม่เอาเปรียบลูกค้า มีความสมเหตุสมผล และนั่น คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แทนที่จะเป็นการพัฒนาแบรนด์ ของโครงการเพียงอย่างเดียว


Warning: Undefined array key "theme_support" in /srv/users/sexylink/apps/thecivilize/public/wp-content/plugins/sassy-social-share/includes/class-sassy-social-share-widgets.php on line 313

Leave a Reply