อสังหา กับ รถแพงๆ

You are currently viewing อสังหา กับ รถแพงๆ

อสังหา กับ รถ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว รถยนต์เปรียบเสมือนม้าคู่ใจ บ้านที่พักอาศัยและสำนักงานและบ้าน เปรียบเสมือนฐานที่มั่น ในการใช้ชีวิต คนเรา ใช้ชีวิตอยู่ในรถ ไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงต่อวัน แต่เราใช้ชีวิตอยู่กับ ที่ทำงาน มากกว่า 6-8 ชั่วโมงต่อวัน แล้วเราใช้ชีวิต อยู่ในบ้านอีก 10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80% อยู่กับการทำงานและที่พักอาศัย และ 20% เราใช้ชีวิตอยู่ในรถ อยู่กับการเดินทาง แต่คนเรากลับให้ความสำคัญในการซื้อรถราคาแพงแต่คนเรา กลับไม่ให้ความสำคัญ กับสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย ของเราเอง ทั้งๆที่ เราใช้ชีวิต อยู่กับการทำงาน และการพักอาศัย มากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในรถ คงไม่ต้องบอกว่า 80% ในชีวิตของเรานั้นมันสำคัญแค่ไหน อยู่ที่ว่าเรา จะใส่ใจ ในสถานที่ การทำงาน หรือการอยู่อาศัย เพื่อ ความเติบโตและมั่นคงของเรา หรือเพียงเพื่อแค่ ให้ได้รับการนับหน้าถือตาจากสังคม

อสังหา

Warning: Undefined array key "theme_support" in /srv/users/sexylink/apps/thecivilize/public/wp-content/plugins/sassy-social-share/includes/class-sassy-social-share-widgets.php on line 313

Leave a Reply