พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2562

You are currently viewing พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2562

พรบ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ทำไมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยน? และ ทำไมที่ดินรกร้างว่างเปล่าถึงมีอัตราการเรียกเก็บภาษีมากที่สุด?

เหตุผลหลัก ก็คือ นักเก็งกำไรในที่ดินส่วนใหญ่ มักจะซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร จึงทำให้ที่ดินจำนวนมากถูกทิ้งไว้ให้รกร้างโดยไม่ได้สร้างประโยชน์ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นเกิดการพัฒนามากขึ้น โดยจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ครอบครองที่ดินว่างเปล่าทั้งหลายเป็นพิเศษ และเพื่อต้องการกระตุ้นให้บรรดาเจ้าของที่ดินเหล่านั้น หรือแม้แต่ผู้ได้รับที่ดินเป็นมรดก ยอมที่จะปล่อยที่ดินของตัวเองออกมาขายกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ที่ดินเหล่านั้น เกิดการพัฒนากันต่อไปตามลำดับ

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย มีที่มาที่ไป มิใช่คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ ไม่มีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับว่า ทุกการปรับเปลี่ยน ย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งจะกระทบผู้ถือครองอสังหาฯ ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรรม, กลุ่มที่อยู่อาศัย, กลุ่มพาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยทั้ง 4 กลุ่มนี้จะมีอัตราในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไป

ใครอยู่กลุ่มไหน ลองดูตัวเลขการเสียภาษีจากรูป แล้วลองวางแผน และบริหารภาษีกันให้ดีนะคะ

ทำไมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยน พรบ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่? และ ทำไมที่ดินรกร้างว่างเปล่าถึงมีอัตราการเรียกเก็บภาษีมากที่สุด?

เหตุผลหลัก ก็คือ นักเก็งกำไรในที่ดินส่วนใหญ่ มักจะซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร จึงทำให้ที่ดินจำนวนมากถูกทิ้งไว้ให้รกร้างโดยไม่ได้สร้างประโยชน์ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นเกิดการพัฒนามากขึ้น โดยจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ครอบครองที่ดินว่างเปล่าทั้งหลายเป็นพิเศษ และเพื่อต้องการกระตุ้นให้บรรดาเจ้าของที่ดินเหล่านั้น หรือแม้แต่ผู้ได้รับที่ดินเป็นมรดก ยอมที่จะปล่อยที่ดินของตัวเองออกมาขายกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ที่ดินเหล่านั้น เกิดการพัฒนากันต่อไปตามลำดับ

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย มีที่มาที่ไป มิใช่คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ ไม่มีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับว่า ทุกการปรับเปลี่ยน ย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งจะกระทบผู้ถือครองอสังหาฯ ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรรม, กลุ่มที่อยู่อาศัย, กลุ่มพาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยทั้ง 4 กลุ่มนี้จะมีอัตราในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไป

ใครอยู่กลุ่มไหน ลองดูตัวเลขการเสียภาษีจากรูป แล้วลองวางแผน และบริหารภาษีกันให้ดีนะคะ

Leave a Reply